Rudické propadání - národní přírodní památka

Javascript is required to view this map.

Přírodní ponorový skalnatý uzávěr Jedovnického potoka zvaný Kolíbky s několika skalními stěnami, skalkami, hřebenáči, škrapovým polem a výrazným propadáním pokračujícím v rozlehlý jeskynní systém, nacházející se pod Rudickou náhorní plošinou. Leží 0,5 km východně od obce Rudice. V severním okraji lokality archeologické naleziště z období magdalenienu. Jeskynní systém je významným zimovištěm netopýrů. Území o rozloze 4,40 ha bylo vyhlášeno za národní přírodní památku v roce 1990.
Územím prochází zeleně značená turistická cesta z Jedovnic do Rudice a souběžně též i naučná stezka.

Národní přírodní památku tvoří uzávěrová část slepého údolí Jedovnického potoka s navazujícím jeskynním systémem. Chráněné území o rozloze 4,4 ha bylo vyhlášeno v roce 1990. Je budováno v devonských světlešedých vilémovických vápencích na hranici s břidlicemi drahanského kulmu.

Území je významné především krasovými jevy. Rudické propadání je největším a nejhlubším krasovým propadáním v České republice. Voda se několika kaskádami propadá do hloubky 86 m. Jedovnický potok dál protéká horizontální části jeskyní a vyvěrá u jeskyně Býčí skála (s 12 km po Amatérské jeskyni druhý nejdelší systém Moravského krasu). Skalní amfiteátr Kolíbky s hřebenáči a škrapovými poli je významnou archeologickou lokalitou s magdalenienským osídlením.

V národní přírodní památce převažuje vegetace lesní. Na velkých plochách je však přirozený les nahrazen smrkem a jeho přirozený výskyt je pravděpodobný pouze v nejchladnějších inverzních polohách. Břehové porosty Jedovnického potoka tvoří zejména olše lepkavá (Alnus glutinosa). Na svazích roste smrk obecný (Picea abies), habr obecný (Carpinus betulus), javor klen (Acer pseudoplatanus), buk lesní (Fagus sylvatica) v podrostu s růží převislou (Rosa pendulina), rybízem alpínským (Ribes alpinum), pitulníkem žlutým (Galeobdolon montanum), vraním okem čtyřlistým (Paris quadrifolia) aj. Na odlesněných skalkách Kolíbky rostou druhy náročnější na teplo jako svída krvavá (Cornus sanguinea), brslen evropský (Eonymus europaeus), dobromysl obecná (Origanum vulgare), tolita lékařská (Vincetoxicum hirundaria), rozchodník bílý (Sedum album), ožanka kalamantra (Teucrium chamaedrys) aj. Na skalách spatříme sleziník červený (Asplenium trichomenes), puchýřník křehký (Cystopteris fragilis), osladič obecný (Polypodium vulgare) aj.

V Jedovnickém potoce žije stabilizovaná populace raka říčního (Astacus astacus). V jeskyni Rudické propadání byl nalezen stygobiontní slepý korýš blešivec karpatský (Niphargus tatrensis). Jeskyně je i významným zimovištěm netopýrů. Nejpočetnějším druhem je vrápenec malý, v jeskyni pravidelně zimuje i netopýr velký (Myotis myotis) a netopýr černý (Barbastella barbastellus).

Území národní přírodní památky je výrazně pozměněno zásahy člověka v minulosti. V 18. a 19. století sloužily svahy a žlíbky nad ponorem ke skládkování strusky z blízkých železářských pecí. Stabilita strusek je v současné době narušena a tyto jsou splavovány přes ponory do jeskyně. Návštěvníkům turisticky atraktivního území slouží naučná stezka.

Tipy na výlety v tomto regionu

V malebném údolí říčky Malé Hané v nadmořské výšce cca 300 m byla v roce 1972 dokončena Opatovická přehrada,která slouží jako zdroj pitné vody pro město Vyškov a okolní obce....
Dům umění má své sídlo v jednom z nejkrásnějších renesančních paláců města, který byl vystavěn na místě dvou starších gotických domů od poloviny 16. století.
Cornštejn (něm. Zornstein) je zřícenina lichtenburského hradu nacházející se na katastrálním území Bítov, asi 8 km severozápadně od města Vranov nad Dyjí v okrese Znojmo na...
Krytý i venkovní akvapark na Sportovní ulici.
Nachází se jihovýchodně od středu města, kde nechal počátkem 80. let 17. Louis Raduit de Souches století vybudovat dřevěný barokní lovecký zámeček.

Tipy na ubytování v tomto regionu

Pension Baltazar - V penzionu Baltazar se nachází 6 pokojů s celkovou kapacitou 15 lůžek a s možností 4 přistýlek, ve kterých si můžete užít romantické ubytování.
Hotel Rakovec nabízí komfortní ubytování v Brně - atraktivní lokalitě na brněnské přehradě. Poloha hotelu zaručí nejen nádherný výhled, ale i klidné prostředí.
Hotel Europa, otevřený roku 2009, nabízí svým hostům v krásné čtyřpatrové secesní budově jen několik kroků od centra Brna 45 prostorných pokojů a 15 parkovacích míst.
Hotel Royal Ricc je romantický hotel v srdci historického centra Brna, v těsné blízkosti katedrály Petrov a Zelného trhu.
Nadstandardně zařízené pokoje s výhledem do Národního parku Podyjí nebo pečlivě udržované zahrady, jsou vybaveny pohodlnou manželskou postelí, vlastním sociálním zázemím s...