Jak zákazníkům pomáhají QR kódy?

Definice

Jak vyplývá z překladu označení QR kód (Quick Response code), jedná se o kód rychlé odezvy. Je tvořen bílými a černými bloky, které se skládají do čtverců.
Jedná se o dvojdimenzionální (2D) obrazec, to znamená, že informaci lze číst jak v horizontálním, tak vertikálním směru. Na rozdíl od svých jednodimenzionálních (1D) předchůdců, mezi které řadíme např. čárové (EAN) kódy, dokážou 2D kódy vměstnat na jedno místo více informací než jejich 1D předchůdci. Do jednoho QR kódu, tzv. QR matice (obrazce, který se skládá z 1 500 čtverečků) je možné uložit až 3 000 bajtů informací neboli až 7 000 číslic či 4 300 znaků textu.

Vznik QR kódu

QR kód navržen roku 1994 japonskou společností Densowave, dceřinou firmou společnosti Toyota a jeho prvním využitím bylo rychlé rozkódování konkrétního typu součástek v automobilovém průmyslu. QR kód je v podstatě dále vyvinutou obdobou svého předchůdce – datové matice (Datamatrix), vynalezené v roce 1989, která nalezla široké uplatnění v průmyslovém označování komponent. QR kódy a Datamatrix kódy nejsou samozřejmě jedinými kódy. Existuje celá řada kódů, které lze souhrnně označit zkratkou PQR (Product Quick Code).

Co umí QR kód?

QR kód lze využít k přesměrování na předurčenou stránku, k odeslání předdefinované SMS zprávy nebo e-mailu, k zahájení hovoru s definovaným telefonním číslem, k uložení poznámky do mobilního kalendáře, k rychlému načtení vizitky do telefonní seznamu mobilu, k načtení GPS souřadnic do GPS navigace, k zobrazení libovolného zakódovaného textu. QR kód lze použít i k nakoupení zboží ve virtuálním tržišti, když skenováním kódu ukládáme zboží do nákupního košíku. K přečtení QR kódu je třeba používat mobilní telefon s fotoaparátem a přístupem k internetu a současně je třeba do telefonu nainstalovat čtečku QR kódů.
Jednou z nejspolehlivějších čteček, kterou lze do chytrého telefonu nainstalovat, patří ta z webu www.i-nigma.com. Další čtečky, které lze použít k instalaci do chytrého telefonu jsou Google Goggles pro telefony s operačním systémem android a taktéž telefony typu iPhone, Free QR Code Scanner Pro pro telefony Blackberry, QR Code Reader čtečka pro telefony s operačním systémem Windows Phone a dále MeeScan pro aplikace MeeGo.

Vývoj počtu uživatelů QR kódů

Nejvíce se QR kódy využívají v USA, dále v Německu, Kanadě, Velké Británii, Itálii, Nizozemí, Francii, Španělsku, Austrálii a desátou příčku uzavírá Hong Kong.
Výše uvedené však nazahrnuje japonský trh mobilních telefonů. Začátek užívání čteček kódů v Japonsku lze datovat do roku 2002, kdy mobilní operátoři NTT DoCoMO a J-Phone ve spolupráci s ostatními výrobci technologií (Panasonic, NEC, Sharp, Denso, MediaSeek a 3GVision) přišli s aplikacemi využívající nového prvku výbavy telefonů – fotoaparátu. Jejich hlavní tehdejší myšlenkou bylo přeměnit fotoaparát ve čtečku čárových kódů s cílem dodat uživatelům url adresu příslušného webu, zakódovaného do kódu. Dle stejného zdroje již v roce 2004 využívalo 7 % Japonců nějaký typ kódu, zatímce v roce 2011 byla penetrace užívání kódů již 90 %, přičemž 50 % Japonců QR kódy aktivně využívalo.
Česká republika ve třetím kvartále roku 2011 celosvětové prvenství v mezikvartálním nárůstu počtu uživatelů kódů (QR kódů, datových matic, EAN kódů), když došlo k 66,5% nárůstu.

Využití QR kódů

V roce 2011 došlo v porovnání s rokem 2010 k 6-násobnému celosvětovému růstu používání QR kódů a současně procento tiskových reklam, ve kterých inzerenti uvádění QR kód se zvýšilo z 1 % v lednu 2011 na 6 % v prosinci 2011 a dále roste.
Vzhledem k dramatickému růstu penetrace chytrých mobilních telefonů lze očekávat i v následujících letech další zvýšení tohoto procenta.
Vezme-li se v potaz, který z čárových kódů je tím nejvyužívanejším, jednoznačně vítězí právě QR kód. QR kód je užíván v 87,8 % případů.
Důležitým parametrem, který souvisí s již zmiňovaným způsobem využití QR kódů je jejich směrování. QR kód bývá v inzerci nejčastěji směrován na weby s obecnými informacemi, dále na stránky podporující branding a na třetím místě se umístilo směrování na nějaké video.
Z hlediska dalšího rozvoje využití QR kódů v ČR budou důležité zejména následující faktory:
1) míra penetrace chytrých mobilních telefonů v populaci
2) míra užití QR kódů inzerenty v jejich reklamách
3) míra užitku, který získá oslovený respondent na mobilní stránce, na kterou ho QR kód nasměruje.
Z výzkumného hlediska bude zajímavé sledovat podíl tiskových (ale i OOH a jiných) kampaní s použitím QR kódu na celkovém počtu inzerátů bez použití QR kódu. Taktéž zajímavé bude sledovat, na jaký typ mobilní webové stránky QR kódy posílají skenující uživatele.

Co bude dál?

Moderní a trendy způsobem se stává nejrůznější využití designových QR kódů, kde jsou místo černobílých čtverečků např. bonbóny, obilí nebo další suroviny, které se vzhtahují k podnikání inzerenta. Preznetace nejrůznějších podob těchto QR kódů je dostupná na stránkách http://2d-code.co.uk. QR kódy se začínají personifikovat. Na vizitkách se objevují jejich majitelé zapracováni do svého osobního QR kódu.
Současně se rozvíjejí i směry, o jejichž rozvoji nemohl mít v době jejich vzniku nikdo ani tušení. Např. vznikají první hotelové pokoje, které jsou kompletně dekorovány designem v duchu QR kódu (obrázek). QR kódy nás tak mohou do budoucna ještě hodně překvapit.

Autor: Ing. Aleš Marek, Ph.D., 28-12-2012
V článku byl použit obrázek z webu: http://2d-code.co.uk/qr-code-hotel-room/, stažený 27-10-2012)

Průměr: 7 (1 x hlas)